Créer un site internet

Wycena

Cena t?umaczenia zale?y od terminu realizacji, dziedziny, j?zyka ?ród?owego, charakteru dokumentu, jego d?ugo?ci, itd. Moje stawki s? konkurencyjne, a przek?ady odznaczaj? si? doskona?ym stosunkiem jako?ci do ceny. Aby uzyska? bezp?atn? wycen?, wystarczy wys?a? dokument przeznaczony do t?umaczenia, jego fragment lub szczegó?owy opis na mój adres mailowy: contact[malpa]politalang[kropka]com.